Nadzór geologiczny – kiedy należy go wykonać?

Nadzór geologiczny

Nadzór geologiczny to proces monitorowania stanu geologicznego i geotechnicznego terenu oraz budynków na nim stojących. Ma na celu zapobieganie zagrożeniom wynikającym z procesów geologicznych, takich jak ruchy ziemi, osuwiska, erozja, czy powodzie.

Nadzór geologiczny powinien być wykonany w przypadku budowy obiektów, których bezpieczeństwo zależy od właściwości gruntu i skał. Wymagają go również przepisy prawa budowlanego dla obiektów o szczególnym znaczeniu, takich jak wieżowce, mosty, tunele, tamy czy elektrownie wodne.

Nadzór geologiczny – kluczowe informacje

Warto pamiętać, że nadzór geologiczny powinien być wykonywany na każdym etapie procesu budowlanego, czyli od etapu projektowania aż do zakończenia budowy. Nadzór powinien również uwzględniać okres eksploatacji obiektu, w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie czasowej. Obejmuje on zarówno badania terenu przed budową, jak i monitorowanie stanu istniejących obiektów, w celu zapobiegania ewentualnym awariom i wypadkom. W ramach nadzoru geologicznego przeprowadza się badania geologiczne i geotechniczne, w tym badania gruntów i skał, pomiary poziomów wód gruntowych, analizy geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne oraz ocenę ryzyka geologicznego.

Co jeszcze warto wiedzieć o nadzorze?

W Polsce nadzór geologiczny jest regulowany przez ustawę o geologii i górnictwie oraz przez przepisy techniczne określające wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. Nadzór jest obowiązkowy w przypadku budowy obiektów, których bezpieczeństwo zależy od właściwości gruntu i skał. Wymaga go również prawo budowlane dla obiektów o znaczeniu szczególnym, takich jak wieżowce, mosty, tunele, tamy czy elektrownie wodne. Nadzór geologiczny jest istotnym elementem w procesie budowlanym, który pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji oraz ochronę ludzi i mienia.

Po więcej informacji zapraszamy do Firmy Geologicznej Felkel & Guś Sp. z o.o.

Oceń artykuł:
[Total: Average: ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *