Czym jest budowa obiektów kubaturowych?

budownictwo modulowe

Czym są te obiekty i jak przebiega ich budowa? W dzisiejszym tekście postaramy się przybliżyć to zagadnienie.

Czym jest budownictwo kubaturowe?

Obiekty kubaturowe to wszystkie budynki, które mają parametr kubatury. W odróżnieniu od budownictwa liniowego charakteryzują się one ograniczoną długością zabudowy. Występują w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Dzielą się na kilka typów, m.in. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, hotele, biurowce, obiekty użyteczności publicznej lub przemysłowe, a także galerie handlowe. Każdy z tych rodzajów budynków ma swoje cechy charakterystyczne, które trzeba uwzględnić na wszystkich etapach powstawania budowy. Dlatego bardzo ważną decyzją jest wybór kompetentnego wykonawcy. Najlepsze firmy budowlane świadczące kompleksowe usługi budowy obiektów kubaturowych odznaczają się dużym doświadczeniem. Muszą też posiadać  personel z uprawnieniami do prowadzenia tego rodzaju budowy.

Jak powstają obiekty kubaturowe?

Tworzenie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej polega na stopniowym wznoszeniu budowli na uprzednio przygotowanym terenie. Budowa obiektów mieszkalnych zwykle przebiega według standardowych etapów. Aby było możliwe rozpoczęcie prac, konieczne jest spełnienie wielu formalności, których dopełnieniem może zająć się profesjonalna firma budowlana. Pierwszym etapem jest stworzenie projektu budynku. Następnie rozpoczynają się prace ziemne, które mają na celu przygotowanie terenu pod budowę. Istotnym kamieniem milowym budowy każdego obiektu kubaturowego jest osiągnięcie stanu surowego otwartego. Następnie otwory w ścianach budynku uzupełniane są drzwiami i oknami. Powstają instalacje potrzebne do przesyłu mediów. Następne stadium to prace wykończeniowe i formalności mające na celu zakończenie i odebranie budowy.

Jak liczyć kubaturę budynku?

Kubaturę obiektów takich jak domy, bloki, obiekty przemysłowe lub galerie handlowe oblicza się z wykorzystaniem prostego wzoru matematycznego. Aby ją ustalić, bierze się pod uwagę powierzchnię kondygnacji podziemnych i naziemnych oraz ich wysokość. Dodaje się także pomieszczenia dodatkowe takie jak dobudówki. Do wielkości powierzchni wlicza się również warstwę ocieplenia trwale związaną z podłogami i ścianami. Nie wlicza się natomiast klatek schodowych, wind ani kubatury poddasza nieużytkowego. Kubatura jest iloczynem powierzchni kondygnacji wyrażonej w m2 (liczonej po obrysie zewnętrznym) oraz jej wysokości wyrażonej w m (liczonej od podłogi do podłogi wyższej kondygnacji).

Sprawdź!  Koparki idealne do pracy na składach budowlanych

Budowa obiektów kubaturowych obejmuje planowanie, projektowanie i realizację poszczególnych etapów. Jest to złożony proces, który wymaga najlepszych podwykonawców i dobrej organizacji. Powstałe obiekty muszą spełniać wymagania nakładane przez prawo budowlane. Dlatego do takich inwestycji potrzebna jest współpraca z się podmiotami dysponującymi odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Oceń artykuł:
[Total: Average: ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *